billar japonès 2

Joc originari del Japó.

El joc del Billar Japonès és un joc en el qual el jugador o jugadors han de llançar 5 boles i encertar-dins dels forats. Cada forat té una puntuació. Guanya el jugador que aconsegueixi més punts.

billar japonès 2