Vípers

DIVERSIÓ GARANTIDA PER TOTES LES EDATS

Els Vípers són un vehicle curiós i molt divertit.

No posseeixen volant, ni manillar, ni frens tradicionals, i només tenen 3 rodes.

Es dirigeixen balancejant el cos cap als costats, i el fre és progressiu pedalant cap enrere.

Es poden utilitzar sobre qualsevol superfície que no rellisqui ni massa tova on les rodes s'enfonsin o perdin tracció, sent ideal per asfalt i ciment no polit.

Ideals per a nens a partir dels 4 anys, i segons el model suporten fins als 95 kg. de pes, de manera que també els adults poden gaudir-ne.

El circuit inflable es pot configurar i adaptar a les mides de l'espai disponible, adoptant formes diverses segons les necessitats i desitjos del client.

Totes aquestes possibilitats, i les mateixes característiques dels vehicles, fan que aquesta activitat esdevingui el centre de tots els esdeveniments o festes, ja que el seu ús pot ser de simple esbarjo o competitiu.

El paquet Circuit Vípers inclou: 6 vehicles, muntatge i desmuntatge, transport, assegurança, monitor i 3 hores d'ús.

Vípers
Vípers
Vípers