Trenet 5 plogades

Trenet per amenitzar zones de festa per infants. Pot modificar el recorregut segons espai, minim 12x12