Connecta 4

Joc tradicional.

Connecta 4 (També conegut com a "4 en ratlla") és un joc en el qual l'objectiu és ser el primer a fer una línia de quatre fitxes consecutives.

L'objectiu del joc és col·locar quatre fitxes consecutives en una línia. Són valgudes les línies horitzontals, verticals i diagonals.

Regles:
El joc es desenvolupa en un tauler de 6 files i 7 columnes en posició vertical. Cada jugador disposa de 21 fitxes, cadascun del seu color. Els jugadors s'alternen per tirar les seves fitxes en les columnes que no estan completes. Les fitxes ocuparan la posició més baixa de la columna cada vegada. El jugador guanya quan aconsegueix col·locar 4 de les seves fitxes en línia (Horitzontal, vertical o diagonal), amb el que acaba el joc. Hi ha empat si les columnes s'omplen de fitxes, però cap ha aconseguit guanyar.

Connecta 4